DIKSHANT SAMAROH
ABHIJAN SHAKUNTALAM
BHAGWADAJJUKAM
PARIJAT HARAN
SWAPNA VASUDATTAM
RAJA HARISHCHANDRA
RAVAN MANDODARI SAMVAD